VACACIÓNS, PERMISOS E LICENCIAS

NOTA INFORMATIVA SOBRE HORARIO DE VERAN 2017


Resolución do 7 de febreiro de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 24 de febreiro de 2016 pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.


Resolución do 24 de febreiro de 2016 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.
PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS POR ANTIGUIDADE.- No DOG do 19 de outubro publicase a Resolución do 15 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se publica o acordo de transposición en materia de permiso por asuntos particulares e vacacións por antigüidade establecidos no Real decreto lei 10/2015, do 11 de setembro.Resolución do 10 de xullo de 2015 da Dirección Xeral da Función Pública pola que se modifica a Resolución do 12 de marzo de 2013 relativa as Instrucións sobre o Réxime de Vacacións, Permisos e Licenzas para adaptala Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia.Desfrute do cuarto día de asuntos propios ata o 31 de marzo de 2014. Ver comunicación de Función Pública


Interpretación sobre a utilización do permiso por lactación.- Documento de Función Pública sobre o permiso de lactación. (setembro 2013)VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS.-  No DOG do 19 de xullo de 2013 publícase a Resolución do 10 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo entre a Xunta de Galicia e as organización sindicais CIG e CCOO., relativo á aplicación ao persoal do V Convenio colectivo único do persoal laboral da Xunta de Galicia do réxime de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario.VACACIÓNS, PERMISOS E LICENZAS.- No DOG núm. 56 do 20 de marzo publícase a Resolución do 12 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.Regulación do disfrute de vacacións, permisos e licencias para o persoal funcionario e laboral das Administracións Públicas de GaliciaOs seguintes documentos foron elaborados pola D.X. da Función Pública con anterioridade a última modificación do recorte dos dereitos dos empregados públicos, para determinados permisos ainda se manten o criterio establecido

Motivos e duración dos permisos e licencias (documento anterior á normativa actual)


Nota aclaratoria da D.X. da Función Pública sobre as vacacións (documento anterior á normativa actual)