FORMACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2º SEMESTRE 2019.- No DOG do 26 de xuño de 2019 publícase a Resolución do 14 de xuño de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua correspondentes ao segundo semestre do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.CONVOCATORIA ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2019.- No DOG do 6 de febreiro de 2019 publicase a Resolución do 4 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.
O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 15 de febreiro de 2019.ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2019.- No DOG do 21 de decembro de 2018 publicouse a Resolución do 14 de decembro de 2018 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2019.ACTIVIDADES FORMATIVAS PROMOCIÓN INTERNA.- No DOG do 23 de  novembro publícase a Resolución do 19 de novembro de 2018 pola que se convocan actividades formativas en liña de apoio á preparación das probas selectivas para o acceso, pola quenda de promoción interna, a diversos corpos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse no prazo de sete días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de GaliciaACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2018.- No DOG do 26 de xuño de 2018 publícase  a Resolución do 12 de xuño de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.- No DOG do 10 de abril de 2018 publícase a Resolución do 2 de abril de 2018 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais en primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.PROGRAMACIÓN AUTOFORMACIÓN PERSOAL ENTES PÚBLICOS INSTRUMENTAIS.- No DOG do 4 de abril de 2018 publícase a Resolución do 23 de marzo de 2018 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2018 (IDIOMAS).- No DOG do 20 de febreiro de 2018 A EGAP publicou a Resolución do 14 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.PLAN OFIMATICO DE GALICIA.- No DOG do 16 de febreiro de 2018 a EGAP publica a Resolución do 7 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2018.- No DOG do 14 de febreiro de 2018  a EGAP publicou a Resolución do 6 de febreiro de 2018 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e da Administración institucional.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA.- No DOG do 2 de xaneiro de 2018 publicouse a Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan os cursos de  linguaxe administrativa e xurídica galega para persoal ao servizo das distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.
Matrícula: desde as 8.00 horas do 3 de xaneiro ata as 14.00 horas do 10 de xaneiro en https://egap.xunta.gal/matriculaACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP 2018.-  No DOG número 1 do 2 de xaneiro de 2018 publícase a Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se publica o Plan de formación para o ano 2018.MONOGRÁFICO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.- No DOG do 5 de outubro de 2017 a EGAP publica a Resolución do 27 de setembro de 2017 pola que se convoca o curso monográfico Novidades en materia de Administración electrónica introducidas polas leis 39/2015 e 40/2015.
O prazo para inscribirse estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.00 horas do día 10 de outubro de 2017.FORMACIÓN CONTINUA EGAP.- No DOG do 29 de setembro de 2017 a EGAP publica a Resolución do 18 de setembro de 2017 pola que convoca o curso "Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro"
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.- A Escola Galega de Administración Pública publicou no DOG do 3 de agosto de 2017 a Resolución do 20 de xullo de 2017 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais de nivel básico para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquedanzas no ámbito da prevención de riscos laborais.
O prazo de presentación de solicitudes será do 28 de agosto ao 6 de setembro de 2017.
FORMACIÓN CONTINUA EGAG.- No DOG do 5 de xuño de 2017 publícase a Resolución do 29 de maio de 2017 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN DA EGAP.- No DOG do 10 de abril de 2017 publícase a Resolución do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o Programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegasCURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA.- No DOG do 7 de abril de 2017 publicase a Resolución do 31 de marzo de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal que preste servizo na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.ACTIVIDADES FORMATIVAS ENTES INSTRUMENTAIS.- No DOG do 7 de marzo de 2017 publícase a Resolución do 1 de marzo de 2017 pola que se convocan actividades de formación para o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas.CURSOS DE IDIOMAS DA EGAP.- No DOG do 1 de marzo de 2017 publícase a Resolución do 22 de febreiro de 2017 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.APERTURA DE PRAZO PARA SOLICITAR CURSOS DA EGAP.- No DOG do 17 de febreiro de 2017 publícase a Resolución do 17 de febreiro de 2017 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.


CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.- No DOG do 8 de febreiro de 2017 publícase a Resolución do 1 de febreiro de 2017 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais nivel básico para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais
O prazo de presentación de solicitudes será do 14 ao 23 de febreiro de 2017.ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP 2017.- No DOG do 2 de febreiro de 2017 publícase a Resolución do 19 de xaneiro de 2017 pola que se publica o Plan de formación e o programa de autoformación para o ano 2017 do persoal das administracións territoriais, institucionais e entes instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e da administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.
CURSO LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO.-  No DOG do 25 de outubro de 2016 publícase a Resolución do 14 de outubro de 2016 pola que se convoca un curso monográfico denominado Novas directivas de contratación. Lei de contratos do sector público. Modificación e a súa aplicación práctica.
O prazo para a inscrición estará aberto desde as 8.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.00 horas do día 3 de novembro de 2016.ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP PARA O SEGUNDO SEMESTRE.- No DOG do 8 de xullo de 2016 publícase a Resolución do 28 de xuño de 2016 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
FORMACIÓN PERSOAL ENTES INSTRUMENTAIS.- No DOG do 20 de xuño de 2016 publícase a Resolución do 8 de xuño de 2016 pola que se convocan actividades de formación para o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de GaliciaPROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN.- No DOG do 6 de xuño de 2016 publícase a Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
CURSOS NIVEL SUPERIOR LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA.- No DOG do 1 xuño de 2016 publícase a Resolución do 23 de maio de 2016 pola que se convocan, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, cinco cursos de nivel superior de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
CURSOS NIVEL MEDIO LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA.- No DOG do 15 de abril de 2016 publícase a Resolución do 8 de abril de 2016 pola que se convocan, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, cinco cursos de nivel medio de linguaxe administrativa galega para persoal ao servizo de distintas administracións da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS.- No DOG do 23 de marzo publícase a Resolución do 16 de marzo de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais, nivel básico, para empregados públicos, traballadores por conta allea ou autónomos, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
A selección do alumnado farase por orde de inscrición.ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP PARA PERSOAL DOS ENTES INSTRUMENTAIS.- No DOG do 1 de marzo de 2016 publícase a Resolución do 18 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de formación para o persoal que presta servizos nas entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia e institucións públicas autonómicas.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.ACTIVIDADES FORMATIVAS EGAP 2016.- No DOG do 12 de febreiro de 2016 publícase a Resolución do 8 de febreiro de 2016 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.PLAN DE FORMACIÓN DA EGAP 2016.- No DOG do 28 de xaneiro de 2016 publícase a Resolución do 15 de xaneiro de 2016 pola que se publica o Plan de formación do persoal das administracións e entes públicos da Comunidade Autónoma, das entidades locais e da Administración de xustiza de Galicia, así como do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas, para o ano 2016

LEI DE EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA.- No DOG do 6 de outubro de 2015 publícase a Resolución do 29 de setembro de 2015 pola que se convoca un curso sobre a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma e das entidades locais de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. 
CURSO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA.- No DOG do 15 de setembro publícase a Resolución do 8 de setembro de 2015 pola que se convoca, en colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, un curso medio de linguaxe administrativa galega para o persoal que preste servizos na Administración autonómica de Galicia
Modalidade de teleformación, cinco edicións nivel medio.
O número de prazas por curso será de 30
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia

PROGRAMA DE AUTOFORMACIÓN DA EGAP.- No DOG do 25 de xuño de 2015 publícase a Resolución do 15 de xuño de 2015 pola que se convoca o programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
A inscrición para o acceso aos contidos pode facerse en calquera momento a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 30 de decembro de 2015
ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP 2015.- No DOG do 12 de maio de 2015 publícase a Resolución do 28 de abril de 2015 pola que se convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.ACTIVIDADES FORMATIVAS DA EGAP 2015.- No DOG do 22 de abril de 2015 publicase a Resolución do 15 de abril de 2015 pola que se convocan actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE IDIOMAS.- No DOG do 19 de marzo de 2015 publícase a  Resolución do 10 de marzo de 2015 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia
PLAN FORMATIVO OFIMÁTICO DE GALICIA.- No DOG do 2 de marzo de 2015 publícase a Resolución do 24 de febreiro de 2015 pola que se convocan as actividades formativas e as probas de avaliación de carácter libre que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración autonómica de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de GaliciaCONVOCATORIA CURSOS DA EGAP 2015.- No DOG do 3 de febreiro de 2015 publicase a Resolución do 28 de xaneiro de 2015 pola que se convocan as actividades de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.