CONVOCATORIAS DE NEGOCIACIÓN

A Consellería de Cultura e Turismo convoca xuntanza para o vindeiro martes 16 de xullo co obxecto de tratar os temas seguintes: Negociación da RPT desa Consellería.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 26 de decembroo de 2018 ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 3 de decembro de 2018 ás 12.00 horas. Orde do día:

- Proposta decreto Oferta de Emprego Público 2018.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 19 de novembro de 2018 ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


As. Orde do día:

Proposta de modificación da relación de postos de traballo (RPT) da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Proposta de anteproxecto da Lei de Administración Dixital de Galicia: cuestións en materia de persoal

Proposta de Acordo Axentes Forestais e Medioambientais e proposta de Orde Axentes Forestais e Medioambientais”.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 17 de outubro de 2018 ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha reunión que terá lugar o vindeiro mércores 11 de xullo de 2018 ás 11:30 horas para tratar sobre a Proposta de Acordo sobre as condicións de traballo dos Axentes Forestais e Medioambientais.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 4 de xullo de 2018 ás 09.30 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 27 de xuño ás 11.15 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 27 de xuño ás 11.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 20 de xuño ás 10.00 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca unha xuntanza para o xoves 31 de maio as 12:30 horas que terá por obxeto as prazas a ofertar á elección de destino dos procesos de deliniante, estatísticos e para discapacidade intelectual


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 15 de maio ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 9 de maio ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca a unha reunión o xoves 3 de maio, ás 12:00 horas para tratar o “Acordo entre a Xunta de Galicia a través das Consellerías de Facenda, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e a do Medio Rural e as Organizacións Sindicais ........................... polo que se establece o réxime de prestación de servizos, horario, vacacións licenzas e permisos e compensacións a percibir polo persoal da escala de axentes forestais do corpo de auxiliares técnicos da Xunta subgrupo C2, e do corpo técnico de carácter facultativo da Xunta subgrupo C1, e a que percibirá o corpo de axentes técnicos en xestión medioambiental grupo B.”A Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio convoca xuntanza para o vindeiro xoves 12 de abril ás 10.00h. para tratar sobre a Proposta de modificación a través do anteproxecto de Lei de Patrimonio Natural da Lei 9/2017, de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas en relación as funcións dos gardas de recursos naturais.


A Consellería do Mar convoca xuntanza para o vindeiro venres 6 de abril co obxecto de tratar os temas seguintes: Negociación da RPT da Consellería do Mar e Modificación da RPT por variación da estrutura orgánica da Consellería do Mar.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza extradordinaria da Comisión de Persoal para o 6 de abril ás 12.30 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 4 de abril ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 3 de abril ás 10.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza para estudar as alegacións presentadas contra as Ordes de convocatoria para o ingreso no subgrupo A1 (Escala de enxeñería de montes) e A2 ( Escala enxeñería técnica forestal) o 14 de marzo, ás 12:30 horas.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 28 de febreiro ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 22 de febreiro ás 13.30 horas. Ver convocatoria.A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda convocou xuntanza para o 2 de febreiro de 2018, ás 12:00 horas, co fin de continuar coa negociación das propostas de modificación das RPT da Consellería e da Axencia Galega de Infraestruturas.Convocada xuntanza do Consello Rector da EGAP para o 27 de decembro de 2017 ás 12.00 horas.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Comisión de Persoal para o 22 de decembro ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 21 de decembro ás 10.00 horas. Ver convocatoria.Con motivo do inicio da tramitación da modificación das Relacións de Postos de Traballo  da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e da Axencia Galega de Infraestruturas, convocase unha reunión que terá lugar o vindeiro día 21 de decembro de 2017 ás 11:00 h.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 20 de decembro ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


Convocada a comisión de seguimento do Acordo do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar para o martes 19 de decembro ás 13.00 horas.A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de Seguimento do “Acordo entre a Xunta de Galicia e as Organizacións Sindicais CCOO, CSIF e UGT para o desenvolvemento dun plan de Estabilidade no Emprego dos servizos públicos” para o luns 18 de decembro ás  12:45 horas.Función Pública convoca ao Comité Intercentros do persoal laboral a unha xuntanza que terá lugar o vindeiro martes, 12 de decembro, ás 12 horas, terá a seguinte orde do día:

Punto único.- Proposta de modificación da relación de postos de traballo da Agadic coa finalidade de incluír o complemento de singularidade de posto en determinados postos de traballo (achégase copia da proposta remitida pola Consellería).A Axencia Galega da Industria Forestal convoca unha reunión para o estudo da RPT da Axencia o 11 de decembro de 2017 ás 11:00 horas


A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca xuntanza para o 11 de decembro de 2017 ás 11:45 horas co obxecto de tratar sobre a RPT desta Consellería e o Plan de Recursos Humanos das Oficinas de Emprego e Centros Integrados.A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza extraordinaria da Comisión de Persoal para o 1 de decembro de 2017 ás 13.00 horas. Ver convocatoria.A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de Persoal para o 29 de novembro de 2017 ás 11.00 horas. Os puntos do orde son os seguientes:

- Oferta Pública de Emprego 2017 (Ver anexo de prazas).
- RPT Consellería de Cultura.
- RPT ATRIGA.
- RPT Consellería de Sanidade.


O director xeral da Función Pública convoca xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 28 de novembro de 2017 ás 09.30 horas. Ver convocatoria.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha reunión para  vindeiro martes 31 de outubro ás 12:00 horas co seguinte orde do día:

- Concurso de traslados dos empregados públicos.
- Outros temas relativos a persoal.A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza para o  mércores, 25 de outubro ás 11:00 h co obxeto de tratar sobre :

- Bases do concurso de traslados de estatísticos.
- Criterios Xerais Concurso de traslados.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza Extraordinaria da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 18 de outubro ás 13:00 h. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza extraordinaria da Comisión de Persoal para o vindeiro 18 de outubro as 10:30 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 17 de outubro ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos para o luns, 16 de outubro de 2017 ás 13:00 h coa seguinte orde do día:

- Acordo  entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais... para o desenvolvemento dun plan de estabilidade no emprego dos servizos públicos.
- Lei de Medidas
- RPT da Consellería de Facenda


A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca a CCOO e o resto de organizacións sindicais a unha xuntanza o 10 de outubro de 2017 para tratar sobe a modificación da súa RPT.A Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca a CCOO e o resto de organizacións sindicais a unha xuntanza o 6 de setembro de 2017 para tratar sobre as alegacións das diferentes organizacións sindicais ao borrador de modifición da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria.O director xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de Persoal para o venres 4 de agosto de 2017 ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 2 de agosto ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de Persoal para o 26 de xullo ás 12.00 horas. Ver convocatoria.


O director xeral da Función Pública convoca xuntanza previa á Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 17 de xullo ás 12.00 horas.


O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar convocou unha xuntanza que terá lugar o venres día 14 de xullo ás 12.00 horas, co fin de tratar as seguintes cuestións:

- Instrucións sobre a xornada de traballo do persoal das escolas infantís do Consorcio.
- Apertura de novas escolas para o curso escolar 2017/2018


O presidente do Consello Rector da Egap convoca a unha xuntanza deste órgano o venres 14 de xullo de 2017 ás 11.20 horas.


O director da Axencia Galega de Infraestruturas convoca a unha xuntanza que terá lugar na Sala de Xuntas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Infraestruturas e Vivenda o próximo xoves día 13 de xuño ás 12:30 horas, para avanzar na proposta de acordo entre esta axencia e as centrais sindicais sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca Comisión de Persoal para o 29 de maio de 2017 ás 13.15 horas. Ver convocatoria.


A Dirección Xeral da Función Pública convoca Mesa Xeral de Empregados Públicos para o 29 de maio de 2017 ás 13.00 horas. Ver convocatoria.


A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca a CCOO e o resto de organizacións sindicais a unha reunión sobre a modificación da RPT de GAIN e da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, con motivo do proceso de integración como persoal laboral da Xunta de Galicia do persoal laboral fixo procedente da extinta Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, que terá lugar o  19 de maio de 2017 ás 11,00 horasA Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de Persoal que terá lugar o vindeiro 9 de maio de 2017, ás 10:15 horas, co seguinte orde do día:

Punto único: Proxecto de orde do “ de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o seu cumprimentoA Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza da Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o vindeiro 8 de maio de 2017, ás 10:00 horas, co seguinte orde do día:

Punto único: Proxecto de orde do “ de maio de 2017 pola que se modifica a Orde do 21 de novembro de 1989 pola que se fixan os criterios xerais para a elaboración das relacións de postos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, se aproba o modelo e se ditan instrucións para o seu cumprimentoA Axencia Galega de Infraestruturas convocas a unha xuntanza que terá lugar o próximo martes día 18 de abril ás 12:30 horas, para avanzar na proposta de acordo entre esta Axencia e as centrais sindicais sobre o persoal laboral da Axencia Galega de Infraestruturas.A Dirección Xeral da Función Pública convoca xuntanza da Comisión de seguimento do acordo para a integración do persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no convenio colectivo único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, que terá lugar o venres 7 de abril ás 13 horas, coa seguinte orde do día:

Punto Primeiro.- Constitución da comisión de seguimento do acordo.
Punto Segundo.- Información sobre as actividades que está a desenvolver a administración en relación ao acordo.A Dirección Xeral da Función Pública convoca unha xuntanza da Mesa Delegada da Mesa Xeral de Empregados Públicos sobre os criterios de repartición do Fondo de Acción Social, que terá lugar o vindeiro xoves 6 de abril de 2017 ás 12 horas coa seguinte orde do día:

Punto único.- Proposta de Modificación criterios de repartición do Fondo de Acción Social para o exercicio económico do ano 2016 relativos á axuda para a atención de persoas con discapacidade.