CONCURSOS DE TRASLADOS

ESCALAS DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA.- No DOG do 20 de maio de 2019 publicase a Resolución do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escalas do Servizo de Gardacostas de Galicia.
A solicitude deberá presentarse electronicamente a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o día 12 de xuño de 2019 incluído.

No DOG do 21 de maio publicase corrección de erros.


ESCALA DE FINANZAS.- No DOG do 6 de xuño de 2018 publicase a Resolución do 29 de maio de 2018, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se resolve o concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de finanzas.
O cesamento deberá efectuarse con data do 17 de setembro de 2018.ESCALA DE ESTATÍSTICOS.- No DOG do 15 de decembro de 2017 publícase a Resolución do 11 de decembro de 2017 pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de estatísticos, e do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de estatísticos.
A solicitude deberá presentarse a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o día 12 de xaneiro de 2018.ESCALAS DE FINANZAS.- No DOG do 15 de decembro de 2017 publícase a Resolución do 11 de decembro de 2017, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión de Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de finanzas
A solicitude deberá presentarse a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e ata o día 12 de xaneiro de 2018.
ESCALA DE ESTATÍSTICOS.- No DOG do 3 de outubro de 2016 publícase a Resolución do 23 de setembro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de estatísticos, e do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala
técnica de estatísticos, convocado pola Resolución do 18 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia número 15, do 25 de xaneiro).ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL.- No DOG do 17 de agosto de 2016 publícase Corrección de erros. Resolución do 20 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.
ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL.- No DOG do 26 de xullo de 2016 publícase a Resolución do 20 de xullo do 2016, da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.
Diferenrse os prazos posesorios derivados da resolución do concurso ata que se publique no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se indique a data de inicio dos ditos prazos.
ESCALAS SUPERIOR E TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS.- No DOG do 12 de xullo de 2016 publícase a Resolución do 6 de xullo de 2016, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais das persoas participantes admitidas no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala superior de estatísticos, e do corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala técnica de estatísticos, convocado pola Resolución do 18 de xaneiro de 2016 (Diario Oficial de Galicia núm. 15, do 25 de xaneiro).
As persoas interesadas poderán formular reclamación contra as puntuacións provisionais no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOGESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL.- No DOG do 18 de marzo de 2016 publícase a Resolución do 16 de marzo de 2016, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.
As persoas interesadas poderán formular reclamación contra as puntuacións provisionais no prazo de dez días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.ESCALAS SUPERIOR E TÉCNICA DE ESTATÍSTICOS.- Publicouse no DOG do 25 de xaneiro de 2016 a Resolución do 18 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de estatística, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de estatísticos.
A solicitude deberá presentarse desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o día 11 de febreiro de 2016,


ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL.- Publicada no DOG do 15 de xaneiro a Resolución do 11 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso (F0115) para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015.ESCALA ADMÓN. XERAL.-  No DOG do 4 de decembro de 2015 publícase a Resolución do 1 de decembro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.
Esta modificación exclue determinados postos ofertados na convocatoria.ESCALA ADMÓN. XERAL.- No DOG do 6 de novembro de 2015 publícase a Resolución do 30 de outubro de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisioria de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución do 19 de maio de 2015
ESCALA ADMÓN. XERAL.- No DOG do 20 de maio de 2015 publícase a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.
As persoas interesadas en participar neste concurso de traslados poderán presentar a súa solicitudes ata o 8 de xuño de 2015.
A listaxe das prazas poden descarse na web de Función Pública.

No DOG do 22 de maio de 2015 publícase a Resolución do 20 de maio de 2015 pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

No DOG do 27 de maio de 2015 publicase a Corrección erros. Resolución do 22 de maio de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia

No DOG do 4 de xuño de 2015 publícase a Resolución do 2 de xuño de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

No DOG do 1 de xulllo de 2015 publícase a Resolución do 29 de xuño de 2015, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se modifica a Resolución do 19 de maio de 2015 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.Instrucións sobre tomas de posesión e cesamentos derivados dos concurso de traslados e das adxudicacións definitivas ao persoal de novo ingreso. Podes velas en www.xunta.es (febreiro 2014)


ESCALA DE INFORMÁTICA.-
No DOG do 9 de xuño de 2014 publícase a Resolución do 27 de maio de 2014 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia de sistemas de tecnoloxía da información, do corpo de xestión da administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información, e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática.
ESCALA DE INFORMÁTICA.- No DOG do 1 de abril de 2014 publícase a Resolución do 27 de marzo de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia de sistemas de tecnoloxía da información, do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información, e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática.


ESCALA ADMÓN. XERAL.- No DOG do 31 de marzo de 2014 publícase a Resolución do 27 de marzo de 2014 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.
O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.ESCALA DE FINANZAS.-
No DOG do 31 de marzo de 2014 publícase a Resolución do 27 de marzo de 2014 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas.
O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.ESCALA DE FINANZAS.- No DOG do 25 de marzo de 2014 publícase a Resolución do 19 de marzo de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas.
Diferense os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo dos/as funcionarios/as do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas, en destino provisional. A data de inicio dos prazos posesorios publicarase no Diario Oficial de Galicia.ESCALA XERAL.- No DOG do 4 de marzo de 2014 publícase Corrección de erros da Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 20 de febreiro de 2013.ESCALA XERAL.- No DOG do 3 de marzo de 2014 publícase a Resolución do 27 de febreiro de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 20 de febreiro de 2013ESCALAS ESPECIAIS.- No DOG do 25 de febreiro de 2014 publicase a Resolución do 22 de febreiro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 9 de decembro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, en virtude do recurso potestativo de reposición interposto por María José Meilán Bellón.
ESCALAS ESPECIAIS.- No DOG do 17 de febreiro de 2014 publícase a Resolución do 5 de febreiro de 2014 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia.ESCALA DE INFORMÁTICA.-
Publicada no DOG do 31 de xaneiro de 2014 publícase a Resolución do 29 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso convocado pola Orde do 30 de maio de 2013 para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, de sistemas e tecnoloxía da información; do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información, e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática. 


ESCALA TÉCNICA DE FINANZAS.- No DOG do 19 de decembro de 2013 publícase a Resolución do 17 de decembro de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas, convocado pola Resolución do 31 de xullo de 2013CONCURSO ESCALAS ESPECIAIS.- No DOG do 10 de decembro de 2013 publícase a Resolución do 9 de decembro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 28 de novembro de 2012. A data de inicio dos prazos posesorios publicarase no Diario Oficial de Galicia.CONCURSO DAS ESCALAS DE AXENTES DE EXTENSIÓN PESQUEIRA E DO SERV. DE GARDACOSTAS.- No DOG do 27 de novembro de 2013 publícase a Orde do 19 de novembro de 2013 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión dos postos de traballo vacantes das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia.CONCURSO DE TRASLADOS ESCALAS DE FINANZAS.- No DOG do 12 de novembro de 2013 publícase a Resolución do 31 de outubro de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas convocado pola Resolución do 31 de xullo de 2013.CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA XERAL.- No DOG do 30 de outubro de 2013 publícase a Resolución do 29 de outubro de 2013, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2013.CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA XERAL.-  No DOG do 17 de outubro de 2013 publícase a Resolución do 17 de outubro de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso 01/2013 para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2013.

Consulta o estado do concurso de traslados.
CONCURSO DE TRASLADOS ESCALA DE FINANZAS.-
No DOG do 7 de agosto de 2013 publícase a Resolución do 31 de xullo de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas.
A solicitude deberá presentarse desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG ata o día 5 de setembro de 2013 


CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO ADMÓN. XERAL.- No DOG do 29 de xullo de 2013 publícase a Resolución do 24 de xullo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 28 de novembro de 2012. 
CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO ADMÓN. XERAL.- No DOG do 20 de xuño de 2013 publícase a Resolución do 14 de xuño de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 20 de febreiro de 2013.CONCURSO DE TRASLADOS DAS ESCALAS DE EXTESIÓN PESQUEIRA E DO SERVIZO DE GARDACOSTAS.- No DOG do 20 de xuño de 2013 publícase a Orde do 10 de xuño de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia convocado pola Orde do 27 de xuño de 2012.
CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS INFORMÁTICA.- No DOG do 7 de xuño de 2013 publícase Corrección de Erros da orde do 30 de maio de 2013.
Esta corrección de erros elimina a praza núm. MA.S02.00.000.15770.065


CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO ESCALA XERAL.- No DOG do 6 de xuño de 2013 publícase a Orde do 28 de maio de 2013 pola que se modifica a Orde do 20 de febreiro de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.
Esta Orde modifica a base III.5.2. asignandolle ao título de grao unha única puntuación de 0,80 puntos.CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS INFORMÁTICA.- No DOG do 5 de xuño de 2013 publícase a Orde do 30 de maio de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes da Xunta de Galicia do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia de sistemas e tecnoloxía da información, do corpo de xestión da Administración da Xunta de Galicia, escala de xestión de sistemas de información e do corpo administrativo da Xunta de Galicia, escala técnica auxiliar de informática.
A solicitude deberá presentarse desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o día 22 de xuño de 2013. CONCURSO DE TRASLADOS DA ESCALA DE AXENTES DE EXTENSIÓN PESQUEIRA E DO SERVIZO DE GARDACOSTAS DE GALICIA.- No DOG do 2 de maio de 2013 publícase a Resolución do 25 de abril de 2013, da Dirección Xeral da Función Publica, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais dos participantes admitidos no concurso para a provisión de postos de traballo vacantes das escalas de axentes de extensión pesqueira e do Servizo de Gardacostas de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 27 de xuño de 2012.CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO ADMÓN. ESPECIAL.- No DOG do 18 de abril de 2013 publícase a Resolución do 12 de abril de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 28 de novembro de 2012.

CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSOAL LABORAL.- No DOG do 15 de abril de 2013 publícase Corrección erros. Orde do 2 de abril de 2013 pola que se abre o prazo posesorio das prazas adxudicadas na Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV da Administración da Xunta de Galicia.CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA.- No DOG do 11 de abril de 2013 publícase a Orde do 2 de abril de 2013 pola que se abre o prazo posesorio das prazas adxudicadas na Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV da Administración da Xunta de Galicia.


CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL FUNCIONARIO ADMÓN. ESPECIAL.- No DOG do 13 de marzo de 2013 publícase a Resolución do 6 de marzo de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 28 de novembro de 2012.  
Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar reclamacións que irán dirixidas a Dirección Xeral da Función Publica, Consellería de Facenda, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela.


CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL LABORAL XUNTA.- No DOG do 13 de marzo de 2013 publícase a Corrección de erros. Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV de persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 2 de maio de 2012.


CONCURSO DE TRASLADOS PERSOAL LABORAL XUNTA.- No DOG do 12 de marzo de 2013 publícase Corrección de erros. Orde do 28 de febreiro de 2013 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes dos grupos I, II, III e IV do persoal laboral da Administración da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 2 de maio de 2012