29/6/18

COMISIÓN DE PERSOAL DO 27-06-2018

O mércores 27 de xuño de 2018 celebrouse a reunión da Comisión de Persoal na que se trataron os seguintes temas:

1.- Proposta de modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Neste proposta a mais de modificar a estructura organica da Consellería, tiña por obxecto aplicar o Plan polo que se establecían os complementos salariais.

2.- Proposta de concurso de traslados para a cobertura de postos de traballo do persoal sanitario funcionario encadrado na lei 17/89, escala saúde pública e administración sanitaria. A mais de valorar algunhos cambios recollidos nas bases e de que se incorporaron moitas mais prazas
das que inicialmente aparecían na proposta inicial, desde CCOO votamos en contra polos motivos que explicamos na nota informativa.

3.- Rogos e preguntas: Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar; Integración CIXTEC; Inclusión prazas lei 17/89 na OPE 2018; Incremento niveis FISP; Financiación negociación Acordo AAFFMM; Acordo persoal administración de Xustiza; Aplicación xornada 35 horas e compensacións horario de verán ao persoal a quendas e Concurso traslados persoal laboal.