6/8/19

COMISIÓN DE PERSOAL 02/08/2019

O pasado 2 de agosto de 2019, celebrouse a xuntanza da comisión de persoal na que se trataron os seguintes puntos:


Punto primeiro.- Proposta de Resolución do día.... de 2019 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se convoca concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración Xeral da Administración da Comunidade Autónoma da Galicia.

Punto segundo.- Proposta de addenda ao acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais, CIG, CCOO,CSIF e UXT sobre o persoal laboral da axencia galega de infraestruturas.

Punto terceiro.- Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e as organizacións sindicais relativas ao persoal laboral de gardería fluvial da entidade pública empresarial Augas de Galicia.

Punto cuarto.- Proposta de actuacións a desenvolver entre a administración e as organizacións sindicais relativas ao persoal laboral do grupo V categoría 9: vixiantes de recursos naturais da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda.

Punto quinto.- Proposta de modificación da relación de postos de traballo da Axencia Galega de Innovación (GAIN).

Punto sexto.- Rogos e preguntas

Para máis información podes ler a nota informativa aquí

29/7/19

ESTADO LAMENTABLE DALGÚNS VEHÍCULOS OFICIAIS DA XUNTA DE GALICIA

Con motivo da publicación dun artigo no xornal La Voz de Galicia do día 5 de xullo do 2019, sobre a concesión de axudas para renovar 2.000 vehículos do parque móbil da Comunidade Autónoma galega con mais de dez anos de antigüidade, dende CCOO queremos facer as seguintes precisións e reclamacións. 

Parécenos moi axeitado que se tomen tódalas medidas posibles para mellorar a seguridade viaria de tódolos galegos e galegas, pero non queremos que se quede só no ámbito da cidadanía e os vehículos particulares, pois compre recordarlle ao señor Núñez Feijóo, que ese problema de seguridade viaria seguen a sufrilo a diario centos de empregados públicos da Xunta de Galicia, que se ben obrigados a utilizar e conducir diariamente vehículos oficiais, que en moitísimos casos superan eses dez anos con creces e mesmo achéganse ou superan o medio millón de quilómetros, carecendo de medidas de seguridade e ergonomía axeitadas para o desenrolo das actividades cotiás destes empregados, e supoñendo un perigo para a súa seguridade, e tamén para a do resto de usuarios das estradas galegas. E ademais minguando a operatividade e calidade da prestación do servizo a cidadanía. Esta precariedade, que pon en risco a seguridade dos traballadores, dende CCOO vímola denunciando dende fai moito tempo, mesmo ante Inspección de Traballo fai 3 anos denunciamos a situación do parque móbil da Xefatura Territorial de Medio Ambiente da Coruña.

É por elo que pedimos que faga extensiva esa iniciativa de facilitar a remuda de vehículos ao parque móbil oficial da administración que xestiona, mais en concreto en Consellerías onde ese parque móbil está sen remudar dende fai anos, ou se fixo só parcialmente.

Ler nota de prensa aquí

18/7/19

APROBADO O DECRETO DE FUNCIONARIZACIÓN

O día 12 de xullo celebrouse a xuntanza da comisión de persoal, na que se trataron entre outros temas o DECRETO DE FUNCIONARIZACIÓN do PERSOAL LABORAL FIXO.


CCOO VOTOU A FAVOR da aprobación do Decreto que regulará os procesos de funcionarización do persoal laboral fixo no ámbito da Administración Xeral da Xunta de Galicia.

O motivo do apoio de CCOO, despois dunha longa negociación é fundamentalmente porque, é un texto inclusivo, garantista e que contempla a maioría das situacións e casuísticas nas que pode atoparse o persoal laboral fixo de cara á súa funcionarización e que se completa coa regulación que sobre a funcionarización contén o Acordo de Concertación do Emprego Público de Galicia.

  • É inclusivo porque incorpora e inclúe no seu ámbito de aplicación a todos os colectivos de traballadores, independentemente da situación administrativa na que se atopen: excedencia forzosa, excedencia voluntaria, por incompatibilidade, en suspensión de contrato, persoal fixo descontinuo con contrato igual ou superior a 9 meses, persoal en situación de incapacidade permanente total,… 
  • É garantista, porque respecta o réxime de prestación de servizos existente así como as funcións do persoal laboral fixo funcionarizado, garante as retribucións do persoal que se funcionarice así como o mantemento das bases de cotización, asegura o cobro da antigüidade perfeccionada como persoal laboral e garante tamén os dereitos de mobilidade e de promoción profesional.  
Máis detalles na Nota informativa aquí

15/7/19

Tribuna Nº 152 XULLO-AGOSTO 2019

Xa temos o Tribuna da Administración Pública de Galicia correspondente aos meses de XULLO e AGOSTO. Nel atoparás o  seguinte contido, entre outras novas, que confiamos sexan do teu interese:


Ampliación e desenvolvemento do Acordo de Concertación do Emprego Público de Galicia
Dende CCOO seguimos a traballar para que este acordo sexa o motor para avanzar na recuperación de todos e cada un dos dereitos dos traballadores públicos Galegos.

Política Social maltrata ao seu persoal!!!
A recente proposta de modificación da RPT da Consellería de Política Social, tería que ser a oportunidade da Xunta de Galicia para dotar dunha vez por todas de persoal suficiente a todos os centros dependentes da Consellería, na actualidade abandonados polas políticas públicas do goberno galego, e absolutamente asoballados pola crecente moda da subcontratación e privatización dos servizos públicos.

Podes ler o tribuna completo aquí

12/7/19

AXENTES MEDIOAMBIENTAIS e FORESTAIS

Para o mes de xullo está previsto que se abonen as contías referentes ao pactado no Acordo sobre condicións de traballo das escalas de Axentes Medioambientais e Forestais asinado en outubro do ano pasado. 


As contías son as seguintes:


- Incremento do complemento específico en 20 €/mes, con atrasos dende o día 1.01.2019

- Incremento de niveis con atrasos dende o 1.01.2019

o Nivel 14 pasa a nivel 16. Incremento: 68,95 €/mes
o Nivel 16 pasa a nivel 17. Incremento: 31,02 €/mes
o Nivel 18 pasa a nivel 19. Incremento: 48,47 €/mes

- Medias dietas polas gardas realizadas no 4º mes do ano 2017, todo o ano 2018 e as feitas no
2019 e as saídas por aviso nas quendas de dispoñibilidade nocturna dende o 1.01.2019. Importe:
14,10 € cada unha. As contías referentes a este concepto non están suxeitas a retencións e non
se abonan dentro da nómina, senón vía transferencia directa.

- Gardas realizadas no 2019 en período extraordinario (marzo-abril) a 25 €.

Leer máis ...

5/7/19

CCOO lémbralle a Feijóo que a suba salarial para o persoal da Administración autonómica «non é grazas a el»

A Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO lémbralle a Feijóo que a suba salarial que anunciou onte para o persoal da Administración autonómica «non é grazas a el», como podería parecer polo contexto e a maneira en que o presidente da Xunta informou sobre esta cuestión. O incremento estaba xa previsto desde marzo do 2018, cando CCOO e UGT asinaron co Goberno central o II Acordo para a Mellora do Emprego Público.


Ese pacto, publicado no Boletín Oficial del Estado núm 74, do 26 de marzo de 2018, sinala que para o ano 2019 o incremento salarial fixo será do 2,25%. Ademais, se o PIB medrase nunha porcentaxe igual ou superior ao 2,5%, o aumento sería dun 0,25% adicional, facendo un total de 2,5%. Polo tanto, «o que onte anunciou o presidente da Xunta é o mesmo que xa viña avanzado no BOE de hai un ano», sinalan desde o sector da Administración autonómica de CCOO.

Facer unha interpretación diferente dos termos da suba salarial «non estaba da man de Feijóo, porque é unha obriga asumida desde o Goberno do Estado, logo do acordo cos sindicatos». Con todo, «o que si está da man do presidente é abrir a negociación noutras materias», como están a facer outras comunidades autónomas —tamén as gobernadas polo PP—, utilizando este acordo como punto de partida.

Entre outras, CCOO reivindica a recuperación de todos os dereitos arrebatados desde o ano 2012, como a compensación por traballo en festivos e domingos, as axudas do fondo de acción social ou os nove días de asuntos propios. A maiores, o sindicato propón implantar a xornada laboral de 35 horas, o horario de verán para o persoal en quendas, así como un acordo de recuperación do poder adquisivo perdido no período 2012-2017.

Por último, CCOO considera que o presidente da Xunta non debería facer «electoralismo» cos acordos asinados noutros ámbitos, «e menos mentres non lle restitúa todos os dereitos arrebatados ao persoal funcionario e laboral da Xunta de Galicia», conclúe o sindicato.

27/6/19

2ª ACTIVIDADE PERSOAL TEMPORALA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE 2ª ACTIVIDADE ESTABLECE O PROCEDEMENTO PARA QUE O PERSOAL LABORAL TEMPORAL PODA ACOLLERSE A 2ª ACTIVIDADE

Dende CCOO sempre defendemos que o risco é o mesmo para un traballador fixo que para un temporal, polo que, a insistencia, como sindicato asinante do Acordo de Bombeiros Forestais e a súa 2ª actividade, a través da Comisión de Seguimento de dito Acordo, permitirá que se retomen as solicitudes de 2ª actividade de traballadores temporais de anos anteriores, xa neste 2019 e a inclusión nas vindeiras convocatorias dos traballadores temporais na 2ª actividade.

  • 2017- 1 solicitude: Distrito Forestal XIV- Verín – Viana.
  • 2018- 3 solicitudes: Distritos Forestais VII- Fonsagrada – Ancares, XVI- O Condado – Paradanta e XIX- Caldas - O Salnés.

Nos próximos días a Consellería de Medio Rural poñerase en contacto cos traballadores solicitantes, de cara a saber si continúan interesados na súa solicitude de 2ª actividade.

Leer máis ..