16/10/17

COMISIÓN DE SEGUIMENTO PERSOAL FUNCIONARIO A1/A2 DO SPDCIF CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

O venres 13 de outubro o persoal funcionario dos grupos A1 e A2 mantivemos unha xuntanza coa Subdirección de Persoal da Consellería de Medio Rural sobre o Acordo de condicións de traballo do colectivo, onde se nos comunica a reactivación das gardas ata o 31 de outubro nunhas condicións económicas similares ás pactadas no ano 2011.

Para poñer de manifesto o grado de descoñecemento da problemática do SPDCIF por parte da Subdirección de Persoal compre ter en conta as seguintes consideracións:

- O Acordo no seu punto 2.1, establece que para os efectos de prestación de servizos o ano natural divídese en dous períodos, un ordinario que abrangue oito meses e un período extraordinario que se corresponde coa época de máximo risco.

- A última xuntanza da Comisión celebrouse en setembro do 2011, fai xa seis anos, e na mesma pactáronse as condicións das gardas previstas no período extraordinario.

- O cambio climático é unha evidencia provocando situacións meteorolóxicas cada vez máis extremas.

Dende a primavera Medio Rural xa sabía que para activar as gardas máis aló do 30 de setembro debería pactar unha condicións cos representantes dos traballadores. A pesar de todo isto, esperan ao día 13 de outubro para convocarnos, alegando unha situación de excepcionalidade que non o é, posto que era perfectamente previsible que chegásemos a ela.

15/10/17

XUNTANZA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE CONDICIÓNS DO SPDCIF COA SUBDIRECCIÓN DE INCENDIOS

As Organizacións sindicais vimos de manter unha xuntanza coa Subdirección de Incendios onde se nos comunica a activación da quenda de 24:00 a 07:00 en virtude do establecido no artigo 3.3.7 do Acordo de Condicións Especiais de Traballo do persoal do Servizo de Prevención e Extinción de Incendios Forestais, por razóns de alto risco de incendio ata o 31 de outubro.

Todas as organizacións sindicais representativas no SPDCIF mostramos o noso rexeitamento total e absoluto á improvisación e a mala planificación levada a cabo pola Consellería de Medio Rural, expoñéndolle:

  • Os picos de incendio cada vez están máis desestacionalizados, sendo estes fora da época estival. Este ano sen ir máis lonxe coincidiron en plena Semana Santa e no mes de outubro, dous meses de especial actividade incendiaria.
  • Este cambio de modelo levaría implícito que o persoal descontinuo de 9 e 3 meses prestase servizos durante todo o ano, cunhas condicións de traballo dignas.
  • Nesta liña de acción esiximos a cobertura inmediata de tódalas vacantes así como as non vacantes producidas por baixas e vacacións do persoal.


Ler máis ...

13/10/17

MODIFICACIÓN RPT CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (ÁREA CULTURA)

O martes 10 de outubro de 2017 celebrouse a reunión para tratar a modificación da RPT da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Área de Cultura) mediante un acordo de condicións de traballo. A proposta da administración, que non lle afecta ao persoal funcionario que fai funcións administrativas (auxiliares administrativos e administrativos) e a unha praza de Técnico medio de bibliotecas porque non ten incremento retributivo, consiste entre outras cousas en:

a) O cambio de 2 prazas de Técnico medio de Bibliotecas que cambian a observación, pasando de “Cando quede vacante pasar a xornada de mañá ou tarde” a “Xornada de maña ou tarde” e a ter “Horario especial” para atender fóra do horario habitual eventos ou actos que se celebren.

b) O cambio de 23 prazas Técnicos Medios Bilbliotecas, 15 de Técnicos Medios de Arquivos e 13 Técnicos Medios de Museos aos que se lles engade a observación de “Horario especial” para atender fóra do horario habitual eventos ou actos que se celebren.

c) O cambio de 7 prazas de funcionarios pertencentes á Agrupación Profesional de Persoal Subalterno aos que se lles cambiaría a observación de “Cando quede vacante pasar á xornada de mañá tarde” pola de “Xornada de mañá ou tarde”.

d) O cambio do réxime transitorio de 2 prazas de Técnicos Medios de Bibliotecas (ocupadas por persoal laboral fixo) na Subdirección Xeral de Bibliotecas, de 3 prazas de Auxiliares de arquivos e bibliotecas da Biblioteca da Coruña, 2 de Vixiante na Biblioteca de Lugo, 1 de Vixiante na Biblioteca de Ourense e 4 de Auxiliares de arquivos e bibliotecas na Biblioteca de Pontevedra que conlevaría.

11/10/17

REACTIVACIÓN CAMPAÑA ALTO RISCO

A Consellería do Medio Rural ven de anunciarnos o inicio de actividade do persoal de tres meses nos seguintes ámbitos:

  • Nos Centros de Coordinación Provinciais.
  • Provincia de Ourense.
  • Distrito Forestal VIII- Terra de Lemos.
  • Distrito Forestal IX- Lugo Sarria
  • Distrito Forestal XVI- Deza Tabeirós.

A data da nova actividade será ata o 31 de outubro.

Dende CCOO solicitamos que o novo inicio de actividade debe de ser en tódolos distritos forestais e a todo o persoal e non so naqueles Distritos Forestais nos que a Consellería considera que os risco de incendio é máis elevado.

PORQUE OS LUMES NON ENTENDEN DE FRONTEIRAS PROVINCIAIS


Á CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL POLA IMPROVISACIÓN, A FALTA DE PREVISIÓN E DE PLANIFICACIÓN NO CESE ANTICIPADO DOS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS QUE TEÑEN  UN CONTRATO DE TRES MESES. QUE SE DEAN CONTA DUNHA VEZ QUE TODO O PERSOAL É NECESARIO OS DOCE MESES DO ANO


ATENCIÓN: A Consellería do Medio Rural ven de informar que finalmente iniciará a súa prestación de servizos de forma inmediata e ata o 31 de outubro de 2017 todo o persoal do SPDCIF que ocupa postos configurados na RPT como “Apoio campaña de verán alto risco”.

10/10/17

XUNTANZA CCOO CO CONSELLEIRO DE FACENDA

O luns 9 de outubro de 2017 ás 11:00 h representantes de CCOO celebraron unha xuntanza co Conselleiro de Facenda, co seguinte orde do día:

1. Plan Estabilidade
2. Lei Orzamentos 2018
3. Lei Medidas

O Conselleiro informou:

a) Estabilidade no emprego público: Pretenden convocar mais de 14.000 prazas (entre reposición e estabilización) nos próximos tres anos (2018, 2019 e 2020), e a maiores a acumulación da OPE pendente de 2016 coa de 2017.

b) Lei de Orzamentos 2018: Que van apartar a mesma cantidade de incremento (1,5%), que preveía o Goberno Estatal, na negociación da mesa das Administracións Públicas.

c) Lei de acompañamento: Manifestaron que coma tódolos anos meterían algunha cuestión de carácter xeral, que ían incorporar melloras nos permisos de maternidade e paternidade, algunha creación de escalas (recursos naturais), etc.

3/10/17

CCOO lamenta o cesamento de actividade de 436 efectivos de incendios

CCOO lamenta o cesamento de actividade de 436 efectivos malia que aínda non rematou a campaña de alto risco de incendio


Trátase de persoal de tres bases helitransportadas, ademais de bombeiros forestais, condutores de motobombas, emisoristas dos centros de coordinación, vixilantes fixos e codificadores de toda Galicia

CCOO lamenta o cesamento de actividade, con data do 1 de outubro, de 436 efectivos do servizo de prevención e extinción de incendios. Trátase de persoal descontinuo que traballou durante tres meses nas bases helitransportadas de Marroxo (Monforte de Lemos), Vilamaior (Verín) e O Campiño (Pontevedra), amais de bombeiros forestais condutores de motobomba, emisoristas dos diferentes centros de coordinación, vixilantes fixos e codificadores repartidos polos dezanove distritos forestais de Galicia.

CCOO censura que a Consellaría do Medio Rural siga incentivando, ano tras ano, o traballo de empresas privadas como Natutecnia en detrimento do propio persoal descontinuo. O sindicato lembra que, ao tempo que traballadoras e traballadores das bases helitransportadas da Xunta van ao desemprego, Natutecnia segue a operar nas bases de San Xoán de Río (Castro Caldelas) e Toén, na provincia de Ourense; en Portomarín, na provincia de Lugo; en Queimadelos (Ponteareas) e Silleda, na de Pontevedra; e Lomba (Santa Comba), na provincia da Coruña.

Non rematou a campaña de alto risco

O sindicato critica que o cesamento se produce antes de rematar a campaña de alto risco de incendios forestais. Cómpre lembrar que, por exemplo, as queimas de restos agrícolas e forestais continúan prohibidas ata novo aviso, debido ás previsións meteorolóxicas.

Por todo isto, CCOO solicita a prolongación do tempo de traballo do persoal descontinuo, para poder realizar traballos de prevención durante os meses de menores índices de sinistralidade e para rematar coa precariedade laboral; que a Consellaría deixe de fomentar a «economía do lume» e priorice o persoal propio de Medio Rural para os traballos contra incendios; e a redución da taxa de temporalidade neste servizo esencial —supera o 50%—, para o que cumprirá a estabilización de máis de mil interinos.

26/9/17

COMITÉ INTERCENTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS

XUNTANZA DO COMITÉ INTERCENTROS COS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOBRE OS EQUIPOS DE VALORACIÓN E ORIENTACIÓN (EVO) CONVENIO POLÍTICA SOCIAL - SERGAS


O 19 de setembro de 2017 o Comité Intercentros de Persoal Laboral ven de manter sendas xuntanzas cos Grupos Parlamentares do BNG, En Marea e PSOE para expoñer a nosa preocupación pola situación laboral do persoal dos EVO en Galicia e as consecuencias que lle pode ocasionar a sinatura dun “suposto” Convenio asinado entre a Consellería de Política Social e o SERGAS que ten como fin que o persoal deste Organismo Autónomo realice funcións que son competencia propia do persoal da Consellería de Política Social, ata o momento actual.

Quen valora o grao de discapacidade?

Equipos multidisciplinares sociais e sanitarios compostos por persoal técnico con perfil de médico/a, psicólogo/a e de traballador/a social da Consellería de Política Social que realizan actuacións específicas destinadas á valoración e cualificación da discapacidade, así como de orientación para a habilitación, rehabilitación e medidas destinadas a favorecer ás persoas con discapacidade.

25/9/17

MESA XERAL DE NEGOCIACIÓN DO ESTADO

CCOO esixe melloras na proposta do Goberno Estatal, que posibiliten acordos sobre, a recuperación salarial, a devolución da negociación colectiva real e o incremento do emprego público.


Na Mesa Xeral de negociación das AA.PP. celebrada o día 22 de setembro, en Madrid, CCOO expresou que para chegar a un acordo é imprescindible que o Ministerio de Hacienda, aumente a súa proposta salarial e devolva a capacidade real de negociación colectiva ás administracións autonómicas e locais e ao conxunto do sector público.


Para CCOO, o feito de que se aprazase a presentación dos Orzamentos Xerais do Estado supón unha oportunidade para que siga a negociación sobre as condicións de traballo, emprego e salario das empregadas e empregados públicos.

CCOO cre que hai marxe suficiente para seguir negociando o incremento salarial. E para isto é imprescindible que se recoñeza a débeda coas empregadas e empregados públicos pola perda de poder adquisitivo perdido, para o que é necesario que se marquen prazos concretos para a súa recuperación. Ademais, débese establecer unha cláusula de garantía salarial para que non se siga perdendo poder adquisitivo.

21/9/17

TRIBUNA SETEMBRO 2017

Xa temos disponible o Tribuna do mes de setembro de 2017 que ten o seguinte sumario:

Páx. 1) A Área Pública de CCOO pon en marcha a Campaña en Defensa dos Servizos Públicos e a Recuperación dos Dereitos Arrebatados.

Páx .2) Análise das cargas de traballo na Xunta de Galicia: menos improvisación e máis “sentidiño”.

Sentenzas de interés: Absurda xestión da Xunta nunha reclamación económica.

Páx. 3) A insolita falta de choiva dende o pasado outono e as altas temperaturas converten un ano máis a Galicia nun polvorín.

Últimas novas e acción sindical: Modificación da RPT da Consellería de Economía, Emprego e Industria; Axencia Galega de Innovación; Axencia Galega de Industria Forestal; Consellería de Sanidade.

Páx. 4) Últimas novas: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia; Consorcio Galego de Igualdade e Benestar; Modificación da RPT de Facenda; Extensión aos SSVVOO da Consellería do Mar do Acordo específico sobre o réxime e prestación de SSVVOO na Consellería de Medio Rural; Modificación da RPT de Cultura, Educación e O.U.; Servizo Público de Defensa Contra Incendios Forestais; Pagamento trienios Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

18/9/17

COMITÉ DE EMPRESA TRABALLO E BENESTAR PONTEVEDRA

Na xuntanza do Comité de Empresa da Consellería de Traballo e Benestar de Pontevedra celebrada o mércores 13 de setembro, tratáronse os seguintes asuntos:

Agresións nos centros.- Faise necesario abordar o tema das agresións que os residentes de diversos centros realizan a outros residentes e ao propio persoal.

Residencia de Maiores de Pontevedra.- Constatamos que o persoal do Departamento de Enfermería e Auxiliar de Enfermería desta residencia está desbordado de traballo.

Os corredores non son espazos para xantar.

A Sección Sindical de CCOO dirixiuse entón ao director do centro para saber se era consciente do que estaba a ocorrer, comprobando que non era un tema prioritario nas súas preocupacións.

CAPD de Chapela.- Valado no patio do centro. Desde este Comité vanse pedir os informes técnicos que avalan a división do patio deste centro mediante un valo, actuación que por outra banda realizouse seguindo unha política de feitos consumados, sen información algunha ao persoal e sen comunicación previa das obras, negando por tanto a posibilidade de participación do persoal na decisión tomada.


11/9/17

XUNTANZA MODIFICACIÓN RPT CONSELLERÍA ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

O mércores 6 de setembro tivo lugar unha xuntanza entre representantes da Consellería de Economía, Emprego e Industria e as organizacións sindicais para tratar as alegacións presentados no seu momento á proposta de modificación da súa RPT.

Inicia a xuntanza o secretario xeral técnico da Consellería manifestando que o obxectivo desta modificación é mellorar o funcionamento do servizos, homoxeneizar en canto a recursos as partes de
emprego e industria e mellorar as condicións de traballo e facilitar a promoción profesional dos traballadores.

Esperábamos que ademais de dicirnos as intencións da Consellería, contestasen ás alegacións presentadas no seu momento polos sindicatos. Porén, o que tivemos que facer foi reiterar novamente as alegacións xa que a Consellería non estaba en disposición de contestalas (ou polo menos non podían contestar a moitas delas). Aínda así, ao longo da xuntanza, os representantes da Consellería deron algunha información sobre algunhas cuestións importantes.

10/9/17

XUNTANZA MODIFICACIÓN RPT CONSELLERÍA DE FACENDA

O mércores 6 de setembro de 2017 celebrouse a segunda reunión para tratar a modificación da RPT da Consellería de Facenda, na que a representación da administración facilita distinta información:

- A maioría das prazas que amortizan ofrecéronse en comisión de servizos e non consiguen cubrilas porque non tiveron solicitudes.

 - Polo que respecta aos postos abertos a outras administracións, din que as abren porque non conseguen cubrir os postos. Tamén indicaron que facilitarían os datos relativos á porcentaxe de postos abertos a outras administracións na Mesa Xeral.

Dende CCOO manifestamos:

- Que non estabamos de acordo coas amortizacións de postos, xa que se seguía destruíndo emprego público.

 - Que non estamos de acordo coa proposta de provisión de distintos postos por concurso específico.

- Propuxemos substituír os méritos de experiencia por formación porque esta resulta máis fácil de acreditar.

30/8/17

SEAGA: NEGOCIACIÓN CONDICIÓNS LABORAIS

O luns 28 de agosto tivo lugar unha xuntanza entre as organizacións sindicais e a xerencia de SEAGA para tratar de chegar a un acordo sobre os seguintes temas:

- Nocturnidade. CCOO insistiu na necesidade de regular as horas de dispoñibilidade, sexan nocturnas ou non, do persoal técnico e capataces, algo que ata o de agora non se tivera en consideración.

- Permisos e licenzas. O acordo pasa por aplicarlle ao persoal de SEAGA, a Resolución da Dirección Xeral de Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas.

- Condicións de traballo. Acórdase que se lle aplicará ao persoal de SEAGA, as condicións especiais de traballo o persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta de Galicia.

- Estabilidade no emprego. Para CCOO é un obxectivo fundamental garantir a creación de postos de traballo estable na empresa independentemente da fórmula de contratación que finalmente se empregue.

- Equiparación retributiva. Desde CCOO insistimos novamente na nosa proposta de calendarización no prazo de catro anos. Tamén solicitamos a equiparación da xornada máxima anual ás 1665 horas (igual que na Xunta) e a homologación na denominación das categorías profesionais de SEAGA coas da Xunta.